O FIRMĚ


Firma GARDION, se sídlem podnikání Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, provozuje svou zahradnickou činnost od roku 1994.

Firma si pronajala zahradnictví Markrabiny v Přerově. Začala produkovat okrasné rostliny, jehličiny, keře a stromy pro potřeby sadových úprav v nejbližším okolí. V roce 1999 získala zahradnictví na Výmyslově u Henčlova, kam se z Markrabin přemístilo pěstování dřevin a to na dobu, než se podaří odstranit všechny pěstební a stavební problémy, vzniklé po povodni v roce 1997. V tomto zahradnictví jsme vybudovali plochy pro pěstování dřevin v kontejnerech a zároveň jsou zde nabízeny zájemcům jednotlivé dřeviny ke koupi, na vyhrazené ploše, kde jsou přehledně vystaveny a řádně označeny.

V dalších letech jme k rozšířili naší činnosti o výsadby a sadové úpravy v Přerově a v okolí.

Všechny zakázky jsme připraveni zajistit po projekční stránce cenovou nabídku s možností jejího rozboru a případnou etapizací či spolupráci s objednatelem, její průběžnou aktualizaci tak, aby po získání zakázky, mohl být uzavřen řádný právní vztah - smlouva o dílo, nebo vyhlášena dílčí soutěž o realizaci.


Na námi realizované akce bereme záruku a to minimálně dvě vegetační období, podle potřeby až 60 měsíců. Veškeré činnosti a dodávky státních a veřejných institucí, jsou kolaudovány a před předáním zákazníkovi u nich proběhne odborný audit. Součástí dodávky je poučení o způsobu užívání a následné péči.

Záruka je zajišťována formou ujednání mezi investorem a naší firmou, které umožní naší firmě provádění kontrolu péče a údržby, pokud tuto provádí uživatel, případně jsme připraveni tuto péči o danou zakázku provést za úplatu sami.

Zúčastňujeme se výběrových řízení na dodání výpěstků, ale také celkové realizace sadových úprav a výsadeb.

Spolupráce s vaší firmou či na vaši soukromé zahradě bude naší ctí a zároveň prověrkou našich dosavadních zkušeností. Jistě budete spokojeni jako celá řada našich dosavadních zákazníků.