SLUŽBY V OBLASTI PROJEKCE

- projektové řešení zájmové plochy

- technologický postup pro realizaci

- finanční ohodnocení předložených sadových úprav

- pasporty a inventarizace zeleně
Vypracování projektové dokumentace sadových úprav včetně odsouhlasení (pro Vaši vlastní potřebu, nebo pro Vašeho dodavatele).

Vypracování a doporučení postupu prací při opravách velmi zanedbaných sadových úprav tak, aby nebylo třeba nákladné rekonstrukce.

Vypracování rozpočtu na údržbu zeleně v požadované, optimální, případně dočasné minimální výši při dodržení základních odborných požadavků na údržbu tak, aby bylo možno překonat krátkodobý nedostatek finančních prostředků.

Zpracování PASPORTU zeleně (např.sídliště, centrum města, hřbitov a nemocnice, škol, podniků, parků). Případně dle domluvy pasport zeleně celého města (postupně i po dobu několika let).